2017-05-08

Fortkörning - massor av filmer!

Stor filmdag - 48 stycken...

I dag, måndag 8/5, var det stor filmdag på Karlsro - och här under kan du se hästarna. 

48 filmer, en på respektive häst. Mycket nöje!

Adrienne Brodda

All Guns Blazing

Alorac Mathbell

Amalia Cash

Aventure d'Inverne

Alwoods Cassandra

Apollon de Kacy

A Nana de Bohem

Boynton

Boom Boom Becker

Bula Bula Am

Bravo Quickly

Crystal Cava

Corky Ramirez

Conrads Carl

 

Dream Cash

Dream Trotter

Duffman

Ebony Boko

Eldvin

Ellie C.

Elysia K.

Fairplay du Mirel

Figaro Vici

Flicka Topline

Fortissimo Love

First Love Boko

Hambras Lusty Love

Hobby de Liton

Infinite Knight

Joyus

Leonard

Lotusathena

Ninepoints Lover

Ninepoints Annie

Ninepoints Gaagaa

Ninepoints Googoo

Ninepoints Yankee

Marlon Donvici

Racine P.Hill

Rocky Winner

Radjah d'Inverne

S.G.'s Accenta

S.G.'s Atalanta

Turbo Torp

Your Love Story

Viscount

White Lightning