2017-11-01

Hästar på de stora streckspelen!

Bland annat på V75...

Vi tävlar på hela veckan, och syns på V75, V86 och V64. 

Färska startkommentarer finns nu ute - du hittar dem här!