2018-08-17

Surret på en fredag!

Jörgen och Patrik går igenom...

Måndagssurr blev ett fredagssurr.

Se Jörgen och Patrik här!