2018-09-22

Många hästar på streckspelen!

Vi börjar i dag i Karlstad...

Det är full fart de närmsta dagarna, och i dag har vi två hästar till start i Karlstad.

Sedan rinner det bara på. Vill du läsa våra startkommentarer? Klicka här!