2018-10-03

Färska startkommentarer!

Vi startar bland annat på V75...

Det blir långresa till Skellefteå i helgen, men det är inte bara där vi dyker upp.

Flertalet hästar på streckspelen - du kan läsa om dem här!