2018-10-15

Fortkörningsdag - massor av filmer!

Vi har samlat 56 (!) hästar på video...

Stor filmdag på Karlsro och Kängsbo, där vi filmade 56 hästar. 

Populärt hos våra hästägare att hemifrån kunna se en liten videosnutt på sin/sina travare.

Mycket nöje! 

Nästa vecka kommer ytterligare filmer, på hästar som ej filmades idag. 

Aurora Borelis

All Guns Blazing

Amalia Cash

A'Nana de Bohem

Blue Line D.K.

Barney Granit

Bo Diddley

Börge Kosing

Champion Chip

Dardanos

Elise Andover

Exodus Brick

Ebony Boko

Formosa Am

Fastfood Hanover

Flash Hammering

Gaz Oil

Greece Boko

Geronimo Am

Global Attention

Global Upfront

Gardners Shaw

Global Amazone

Hobby de Liton

Iron Ant

Infinite Knight

Liam Dana

Luxury Brodde

Lovish

Made of Stars

Mercedes

My Dream Art

Miss Silver

 
 
 
 
 
 
 
 

Scarlets Hello

Silver Bullit

Strong Heartbeat

Silver Grace

Sete

Urgent Call

 
 

Walle West

Wind Knight