Det nyaste stallet hos Team Westholm är Knattebo som ligger mellan Karlsro och Kängsbo.

Stallet invigdes 2017 och här tränas teamets unghästar upp fram till hösten då de är två år.

Knattebo har 16 boxar, tre stora lösdrifter samt 10 stycken utehus. Framför Knattebos altan och fikarum ligger den nya rundbanan som är 1 150 meter.

Till anläggningen hör 30 hektar nystängslad mark där det aldrig gått hästar tidigare.